SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

ASSOCIACIÓ FOCG1714

Com la majoria de pàgines institucionals, aquesta web pretén aprofitar les possibilitats de comunicació que ofereix Internet, però no únicament facilitant informació sobre FOCG1714, sinó promovent la interrelació amb els socis i entre els socis, a través d’eines útils, que permeten discussions virtuals sobre temes d’actualitat. Les pàgines següents permeten tenir informació institucional sobre l’Associació, saber quins avantatges proporciona ser soci, consultar informació, i saber si hi ha canvis en les activitats que estem realitzant, però també futurs actes que us poden interessar com sortides culturals, la creació dels observatoris sectorials, etc. Com heu suposar, la nostra adreça electrònica és a la seva disposició. Confiem en que el web, aquesta eina de comunicació tan eficaç, permeti un acostament real al soci de manera que faciliti una interacció i una millora del servei.