Els fins de l’associació són:

– Ajudar a menors en exclusió social en què la seva bretxa tecnològica sigui mínima.

-Reivindicar la identitat històrica i lingüística catalana davant d’un món cada cop més globalitzat.

-Potenciar les figures històriques de l’entorn dels fets succeïts durant la Guerra de Successió.

-Potenciar qualsevol iniciativa en defensa de cultura i tradició catalana.

-L’àmbit d’activitat principal de l’entitat és la Comunitat Autònoma de Catalunya.